« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner Ouderenzorg

Het aantal ouderen in Nederland blijft groeien. Het beleid van de overheid is erop gericht mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. De huisarts speelt daarin een belangrijke rol. Door gezondheidsproblemen bij ouderen tijdig te signaleren kunnen veel problemen voorkomen worden. Daarom zijn er in onze praktijk  twee verpleegkundigen werkzaam met als aandachtsgebied de zorg voor kwetsbare ouderen.

De praktijkondersteuner ouderenzorg is Trees Teeuwisse-Erftemeijer. Zij werkt nauw samen met de huisartsen.
Regelmatig is er een overleg met de specialist ouderengeneeskunde, de wijkverpleegkundige en de apotheker.
De praktijkondersteuner gaat veelal op huisbezoek bij de oudere thuis.